OTWARCIE CENTRUM HISTORII POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W WARSZAWIE

Inicjatorzy powstania Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej : Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych dokonali jego otwarcia w dniu 30 maja 2019 roku w Warszawie.

Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej pokazuje najważniejszych twórców i pomysłodawców bankowości spółdzielczej oraz przedstawia wpływ ich decyzji i projektów na życie państwa. Gromadzi ono unikatowe materiały obrazujące ponad 150-letnią historię tego sektora bankowego. Wystawa prezentuje między innymi statystyki i dane ilustrujące wpływ banków spółdzielczych na polską gospodarkę.
Twórcy wystawy udostępniają zwiedzającym bogaty zbiór dokumentów i artefaktów. Są wśród nich fotografie, grafiki, rachunki bankowe, artykuły prasowe, materiały radiowe i filmowe, plakaty oraz materiały reklamowe. Wszystkie wyróżniają się jakością i autentycznością.
W uroczystości udział wzięli udział przedstawiciele ALTERUM prof.L.Kurkliński i prof.S.Kasiewicz.
Wiecej o Centrum można przeczytać też https://prnews.pl/otwarcie-centrum-historii-polskiej-bankowosci-spoldzielczej-443395 , https://www.bankbps.pl/o-banku/aktualnosci/otwarcie-centrum-historii-polskiej-bankowosci-spoldzielczej , http://www.kzbs.pl/otwarcie-centrum-historii-polskiej-bankowosci-spoldzielczej-3889.html