REKOMENDACJE IX EUROPEJSKIEGO KONGRESU FINANSOWEGO

Tegoroczny Kongres, który odbył się 3-5 czerwca 2019 w Sopocie podjął dyskusję dotyczącą przyszłości finansów na tle potrzeby zachowania i rozwoju stabilnej gospodarki, a jednocześnie nowoczesnej i sprawiedliwej.

 

Główne obszary tematyczne Kongresu odnosiły się do

- Brexitu i napięć w globalnej gospodarce,

- przygotowania się na okres dekoniunktury,

- wyzwań dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej,

- wzrostu wiarygodności i zaufania na rynkach finansowych,

- rynku kapitałowego wobec potrzeby zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju gospodarczego,

- rynku nieruchomości: potencjału inwestycyjnego i mechanizmów finansowania,

- makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla polskiej gospodarki,

- mapy wyzwań, w tym technologicznych dla sektora bankowego.

Z rekomendacjami wydanymi przez Kongres można zapoznać się na stronie https://www.efcongress.com/pl/aktualnosci/rekomendacje-europejskiego-kongresu-finansowego-2019.
Na szczególną uwagę zasługują rekomendacje dotyczące wiarygodnego rozwoju polskiego rynku finansowego/kapitałowego.
W nich znajdziemy domaganie się zwiększenia roli i znaczenia zasady proporcjonalności w stanowieniu regulacji dla rynku finansowego, czyli jednego z głównych postulatów ALTERUM, głoszonego od kilku lat. W obradach uczestniczyli przedstawiciele ALTERUM prof. S. Kasiewicz i prof. L. Kurkliński.