ZAKOŃCZENIE VI EDYCJI PROGRAMU TalentowiSKO BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Grupy BPS

13 czerwca 2019 roku w siedzibie Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie wręczono nagrody zwycięzcom krajowego etapu konkursów w Programie TalentowiSKO.

W uroczystości wzięli udział laureaci pierwszych miejsc regionalnego etapu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Towarzyszyli im dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Program TalentowiSKO rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych przez Banki Spółdzielcze. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Najmłodsi mierzyli się w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, podczas którego m.in. przygotowali przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzili swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści i uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych rywalizowali w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mieli za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszali  do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes.
W uroczystości ALTERUM reprezentował prof. Stanisław Kasiewicz