XIV KONGRES GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

11 czerwca 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ZBP zorganizował kolejne spotkanie na temat budowania nowoczesnego biznesu i sprawnego państwa nie narażając się jednocześnie na zagrożenia płynące z cyfryzacji i globalizacji.

Tematyka wykładów i paneli dyskusyjnych koncentrowała się na cyfryzacji gospodarki nie tylko w ujęciu biznesowym, ale również społecznym. Nowoczesne technologie są bowiem doskonałym narzędziem, które może rozwiązywać problemy osób wykluczonych lub niepełnosprawnych.
Uczestnicy dyskusji wskazali także na zagrożenie wynikające z faktu, że klient zawsze będzie wybierał pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą. Z tego powodu stałym i podstawowym elementem każdego działania, w którym wykorzystujemy nowoczesne technologie winno być wykorzystywanie zasad cyberbezpieczeństwa.
W Kongresie ALTERUM reprezentował sekretarz Ośrodka Mirosław Maszybrocki.