HORYZONY BANKOWOŚCI 2019 największe doroczne spotkanie środowiska bankowego i finansowego

18 czerwca 2019 roku ponad pół tysiąca uczestników - przedstawicieli sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm sektora bankowego oraz środowiska naukowego było uczestnikami konferencji Horyzonty Bankowości 2019. W wystapieniu otwierającym Konferencję prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz zauważył, że kwestie etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku finansowym sa nie mniej ważne niż nowoczesność usług.
Tegoroczna Konferencja składała się z odrębnych sesji :
• "Forum Strategii Bankowych",
• "Konferencja BankTech 2019"
• "Etyka w Finansach".
Konkurs na esej poświęcony tematyce etyki wygrała współpracowniczka ALTERUM Agnieszka Butor-Keler otrzymując II nagrodę, wobec nieprzyznania pierwszej - opracowanie „Etyczne aspekty ograniczenia roli czynnika ludzkiego w usługach bankowych”) .
Elementem wydarzenia była prezentacja rozstrzygnięcia Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK 2019 w zmienionej formule, w której opracowywaniu wzięło udział ALTERUM.
Wydarzeniom tym towarzyszyła Konferencja Sektorowej rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Praktycznie wszystkie wystąpienia i dyskusje poświęcone były wyzwaniom stojącym przed systemem finansowym, a zwłaszcza bankom. W tym też duchu wybrzmiało wprowadzenie do pierwszej sesji panelowej w sprawie strategii bankowych, wygłoszone przez prof. L. Kurklińskiego i mgr A. Butor-Keler "Polityczny i ekonomiczny populizm, a rozwój sektora finansowego (prezentacja dostępna tutaj).
Relacje i prezentacje z wydarzenia można także przeczytać na https://konferencje.alebank.pl/konferencje/horyzonty-bankowosci-2019/