POLITYKA PRYWATNOŚCI

 W dzisiejszych czasach do osiągnięcia sukcesu rynkowego nie wystarcza już tylko dobry produkt, atrakcyjna cena, rozległa sieć sprzedażowa czy intensywna promocja. Aby zaistnieć w świadomości potencjalnego czy obecnego klienta, firmy muszą się z nim komunikować. Efektem takiej komunikacji jest wytworzenie określonego wizerunku firmy. Wizerunek firmy (Image) to wyobrażenie o firmie istniejące w bezpośrednim otoczeniu, głównie w nabywcach, obejmujące zbiór pozytywnych skojarzeń wywołanych po usłyszeniu nazwy lub ujrzeniu znaku graficznego. Wyobrażenie nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty.

POBIERZ TEKST


Dawid Zając