Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?

We wrześniu br. Instytut Badawczy PROPUBLICUM wraz z ALTERUM przeprowadził badanie eksperckie „Czy i w jaki sposób trzeba zmienić polski system bankowy?” Wzięli w nim udział eksperci – znawcy systemów bankowych i otoczenia banków gotowi dzielić się swoją wiedzą dla dobra publicznego, wyłonieni w procesie środowiskowej rekomendacji. Na ankietę odpowiedziały 94 osoby. Z wstępnymi wynikami zapoznali się uczestnicy spotkania Klubu Polska 2025+. Relację można zobaczyć na portalu Bankier.pl klikając TU.
Natomiast prezentacja jest dostępna na naszych stronach - kliknij TU.