Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie wraz z Katedrą Bankowości, Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju, w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w Rzeszowie.

Celem konferencji była wymiana opinii różnych środowisk naukowych, upowszechnienie polskich i zagranicznych wyników badań naukowych poświęconych tematyce finansjalizacji oraz wskazanie nowych kierunków badań interdyscyplinarnych w obszarze finansjalizacji.

Z ramienia ALTERUM w konferencji wzięli udział prof. dr hab. S. Kasiewicz i dr hab. L. Kurkliński z referatem na temat Klienta wobec kulturowych uwarunkowań rozwoju i zagrożeń bankowości cyfrowej (prezentacja TUTAJ) w ramach sesji Finansjalizacja a innowacje finansowe i społeczne. Prowadził ją prof. S. Kasiewicz.

Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ