RYNEK USŁUG BANKOWYCH W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH 5 LAT

Taki był temat przewodni Forum Bankowego 2018 - jednej z najważniejszych dorocznych konferencji poświęconych rynkowi finansowemu, systemowi bankowemu i gospodarce. Oprócz przedstawicieli instytucji finansowych, tradycyjnie już uczestniczą w niej reprezentanci administracji publicznej różnych szczebli, organów nadzoru i instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa, a także sektora nauki i uczelni o profilu ekonomicznym.

14 marca 2018 zgromadziła  w Hotelu Sheraton w Warszawie uczestników, którzy dyskutowali na temat rynku usług bankowych w perspektywie najbliższych 5 lat w trakcie trzech sesji tematycznych:

I Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego – pożądane zmiany regulacji i zmiany w bilansach banków w świetle możliwości generowania dochodów i zwiększania funduszy własnych - próba identyfikacji nierównowag powstających w gospodarce oraz przygotowania władz oraz instytucji finansowych do wyzwań wynikających z możliwych zmian w koniunkturze,

II Rewolucja technologiczna jako katalizator zmian modelu biznesowego banku i kształtowania relacji banków z klientami,

III Bezpieczeństwo obrotu elektronicznego – jak sprostać wymogom bezpieczeństwa świadczenia usług finansowych w warunkach rosnącej digitalizacji gospodarki, wymaganego zwiększenia otwartości banków w dostępie do baz danych oraz przy zachowaniu prawa do prywatności.

Otwarcia konferencji dokonał Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, a wystąpienia wprowadzające przedstawili : dr hab. prof. UW Teresa Czerwińska, Minister Finansów, dr hab. prof. SGH Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Paweł Szałamacha, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Raport przygotowany przez HLEG nt. sustainable finance przedstawił dr Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa. Uczestnicy Forum otrzymali w materiałach konferencyjnych opinię ALTERUM na temat "Financing Sustainable European Economy", którą można przeczytać tutaj.

Prezes Zarządyu Warszawskiego Instytutu Bankowości dr Krzysztof Kokot przedstawił zasady działania programu Banrisk - symulacji z zakresu zarządzania ryzykiem w banku wskazując na możliwości i zalety jego wykorzystania przez banki.

Więcej na temat Forum można przeczytać https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/marzec/forum-bankowe-2018

Materiały na temat Forum , w tym prezentacje można znaleźć  http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-bankowe-2018/