KONFERENCJA BANKI SPÓŁDZIELCZE W NOWYM OTOCZENIU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Narodowy Bank Polski zorganizowali konferencję naukową poświęconą wyzwaniom rozwojowym stojącym wobec sektora banków spółdzielczych, która odbyła się w dniach 24-25 maja 2018 roku w Krakowie.

Konferencja Cooperative Banks in the Post-Crisis Environment/Banki spółdzielcze w nowym otoczeniu społeczno – gospodarczym koncentrowała się na wyzwaniach strategicznych i organizacyjnych stojących przed sektorem bankowości lokalnej w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym i była  podzielona na anglojęzyczną sesję międzynarodową (czwartek) i polskojęzyczną sesję krajową (piątek).

Przygotowany program i udział w konferencji szerokiego grona pracowników naukowych, praktyków gospodarczych, przedstawicieli banków spółdzielczych stanowił platformę wymiany poglądów na temat procesów i zagrożeń dotykających sektor bankowości spółdzielczej.
W konferencji wzięli udział prof. S.Kasiewicz oraz prof. L.Kurkliński, który przedstawił wystąpienie: "Współczesny i pożądany model biznesowy polskiej bankowości spółdzielczej". Prezentację z konferencji można znależc tutaj.

Uczestnikom konferencji prezentowano wydawnictwo ALTERUM "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym. Wnioski dla Polski".

Przewidywane jest, że w publikacji pokonferencyjnej pod red. E. Miklaszewskiej, M. Folwarskiego (w przygotowaniu) Banki w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym  znajdzie się rozdział autorstwa prof. L. Kurklińskiego i prof. S. Kasiewicza "Wyzwania rynkowe, technologiczne i regulacyjne w kontekście przemian kulturowych w polskiej bankowości".