FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 2018

W dniach 18 - 19 września 2018 r. w Warszawie obradowało Forum Liderów Banków Spółdzielczych – największe doroczne spotkanie Banków Spółdzielczych w Polsce. Spotkania są poświęcone istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji uczestniczy corocznie ok. 350 – 400 Prezesów oraz Członków Zarządów Banków Spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Wstępem do dyskusji była analiza stanu wdrożenia ( na sierpień 2018 r) wniosków z Konferencji Kadry Kierowniczej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie (styczeń 2018 r).
W swoim wystąpieniu Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podkreślała, że razem można więcej. Mówiła o problemach związanych np. ze wspólnym promowaniem przez banki spółdzielcze produktów kredytowych dla klientów. Zwróciła uwagę na usprawnienie zarządzania i możliwość podziału ról pomiędzy bankami i strukturami nadrzędnymi.  Prof. dr hab. Lech Kurkliński, dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego nawiązał do raportu, który był prezentowany już w Józefowie (zobacz tutaj).


Sektor w takim stanie jak obecnie może nadal trwać, ale jest pytaniem, jak długo. Przybywa depozytów, ale problemem jest sprzedaż kredytów. Coraz więcej klientów banków spółdzielczych jest nielojalnych i korzysta równocześnie z ofert innych instytucji finansowych. To niestety gorsi, bardziej ryzykowni klienci dla banku. Pobierz prezentację W trakcie dyskusji o ocenie efektów realizacji wniosków wystąpili również Edward Tybor, Prezes Zarządu Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego i Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

W trakcie obrad Forum dyskutowano między innymi nad następującymi zagadnieniami : 
•    Jak są postrzegane banki spółdzielcze na polskim rynku i jak odpowiadają one na wyzwania rynkowe związane z konkurencyjnością?
•    Jak wykorzystać „lokalność” banków spółdzielczych ?
•    Jak digitalizacja, open banking i mobilność klientów mogą być wykorzystane w działaniach banków spółdzielczych ?  
•    Jak wspólne działania banków spółdzielczych np. w zakresie systemów i narzędzi informatycznych mogą zwiększyć ich efektywność  ?
•    Jak powinien zostać zmieniony model biznesowy banków spółdzielczych by były one w stanie stawić czoło wyzwaniom rynku ? Wartością dodaną spotkania gromadzącego tak wielu uczestników rynku bankowości spółdzielczej i przedstawicieli administracji rządowej była bardzo szeroka wymiana poglądów na tematy bieżące między innymi takie jak : 
•    zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bankowości spółdzielczej ( np. w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i dochodzenia roszczeń przez banki),
•    miejscu banków spółdzielczych w społecznościach lokalnych ( np. współpraca z sektorem publicznym, finansowanie sektora agro i jednostek samorządu terytorialnego oraz pomoc klęskowa dla rolników),
•    kształtowanie relacji pomiędzy spółdzielcami i nadzorem finansowym, by z jednej strony nie uchybić wymogom ostrożnościowym, z drugiej zaś ograniczyć obowiązki formalne do niezbędnego minimum,
•    podstawy prawne dla procesu raportowania w sektorze bankowym.