FINANSOWANIE ROZWOJU W PERSPEKTYWIE ZMIAN

Obrady 4 grudnia 2018 r. w Warszawie Forum Bankowo-Samorządowego zorganizowanego przez Związek Banków Polskich to potwierdzenie wieloletniej współpracy sektora bankowego z instytucjami samorządowymi. W Forum uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji finansowych i interesariuszy, którzy na co dzień współpracują z samorządami.

Forum obejmowało moderowane dyskusje poświęcone między innymi takim zagadnieniom jak :

• aktualny stan finansowy jednostek samorządu terytorialnego,

• partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako alternatywna forma finansowania inwestycji,

• rola gmin i powiatów w budowie cyfrowego państwa i dostarczaniu obywatelom zdalnych usług,

• założenia finansowania jednostek samorządów terytorialnego po 2020 roku, w tym środki finansowe z nowej perspektywy UE.

W Forum wziął udział przedstawiciel ALTERUM, a uczestnicy Forum otrzymali pisemną opinię ALTERUM na temat możliwości praktycznego zastosowania modelu Respektowania

Zasady Proporcjonalności w samorządach . Pełny tekst opracowania można przeczytać tutaj.