POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Na przestrzeni wieków tradycja i kultura w znaczny sposób kształtowały funkcjonowanie konkretnego narodu lub regionu geograficznego. Były one efektem wspólnych doświadczeń i wzorców zachowań czerpanych od przodków, którzy w przeszłości znajdywali się w podobnych sytuacjach życiowych. Duży wpływ na kulturę miała również religia - nierzadko wartości religijne wyznaczały jednocześnie etykę i normy postępowania w danej społeczności. W procesie rozwoju społeczeństwa wykształcały się pewne schematy myślowe oraz  hierarchię wartości specyficzne dla każdej cywilizacji.Wszystkie te aspekty rzutowały także na specyficzny dla danej społeczności rozwój gospodarności. W różnych kulturach [...] 

POBIERZ TEKST


Grzegorz Gralec