POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zuzanna Paperz

 Żyjemy w zglobalizowanym świecie zdefiniowanym przez olbrzymi przepływ informacji. Nie ulega wątpliwości, że taki stan rzeczy jest wielkim dobrodziejstwem naszych czasów. Jednakże, z drugiej strony, coraz ciężej jest pozostać anonimowym w tej globalnej sieci. Coraz częściej kwestionuje się zasadność działania wielkich korporacji, portali społecznościowych czy organów administracji państwowej gromadzących olbrzymie bazy danych na nasz temat. Te dyskusje ożywają wraz z wprowadzaniem kolejnych kontrowersyjnych regulacji godzących w prawo do ochrony danych osobowych. Tak jest również w przypadku FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), amerykańskiej ustawy mającej na celu ułatwienie egzekwowania podatków przez amerykański urząd podatkowy IRS (Internal Revenue Service) od obywateli i rezydentów USA, którzy ulokowali swoje środki za granicą.  W przypadku tej ustawy pojawia się także inna kontrowersyjna kwestia, a mianowicie praktyczne wymuszanie przez rząd USA stosowania amerykańskiego prawa wewnętrznego na terenie innych państw.  

POBIERZ TEKST


Zuzanna Paperz