POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stopnia realizacji ambitnego projektu europejskiej unii bankowej na koniec 2015r. W pierwszym rozdziale zostanie omówiona geneza oraz przyczyny powstania koncepcji europejskiej unii bankowej. W kolejnych rozdziałach będą przedstawione trzy filary tworzące unię bankową oraz opisane zostaną etapy ich wdrożenia w życie.

POBIERZ TEKST


Damian Koźluk