POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Celem niniejszego opracowania jest wskazanie kluczowych zmian zachodzących w polskim sektorze bankowym pod kątem jego struktury własnościowej. Podkreślenie roli kapitału zagranicznego oraz rodzimego pochodzenia w sektorze jest natomiast pochodną jego struktury. Dlatego też główny wątek pracy, czyli wzrost zaangażowania kapitału rodzimego pochodzenia (repolonizacja lub udomowienie sektora) potraktowany jest jako następstwo wynikające ze zmian strukturalnych.

POBIERZ TEKST


Przemysław Kondraciuk