POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sektor banków spółdzielczych w Polsce znajduje się w bardzo ważnym momencie. Dynamika czynników ekonomicznych i regulacyjnych wpływających na funkcjonowanie lokalnych instytucji skłania do refleksji nad organizacyjno-biznesowym modelem funkcjonowania grup spółdzielczych.W ramach regulacji CRD IV i Rozporządzenia CRR wprowadzone zostały zmiany dotyczące dwóch głównych elementów wpływających na bezpieczeństwo działalności banków. Pierwszy dotyczy zwiększenia poziomu adekwatności kapitałowej oraz zmian w definicji kapitałów, którenadają im bardziej bezpieczną formę. Drugi wprowadza podwyższone współczynniki regulacyjne dla ryzyka płynności, zobowiązuje banki do utrzymania różnego rodzaju aktywów płynnych w określonej wysokości i zmusza do rozwijania nowych źródeł stabilnego finansowania.

POBIERZ TEKST


Szymon Łopocz