POLITYKA PRYWATNOŚCI

 Poniższa praca ma na celu porównanie dwóch form spółdzielczej gospodarności pod względem ich konkurencyjności. Banki spółdzielcze posiadają wiele podobieństw ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (SKOK-ami), dlatego podmioty te stanowią dla siebie istotną konkurencję. W samej ich nazwie kryje się słowo „spółdzielnia”, która determinuje iż są one zrzeszeniem osób, a nie kapitału. SKOKI wykonują na podstawie ustawy także niektóre czynności zastrzeżone dla banków, co zbliża je konkurencyjnie.  Trzeba natomiast pamiętać o wielu rozróżniających aspektach, które czynią je instytucjami o zgoła odmiennych cechach. Odróżniają się formą organizacyjno-prawną, profilem obsługiwanych klientów/członków, oferowanymi usługami oraz stopniem charakteru samopomocowego.

POBIERZ TEKST


Zuzanna Pieloch