POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przed wybuchem kryzysu światowego ludzie byli pewni, że dotychczasowe regulacje są wystarczające. Niestety nie uchroniły one przed kryzysem na rynkach finansowych. W lipcu  roku 2010 ogłoszono nowe o nazwie Bazylea III. Wprowadzanie jej wszystkich postanowień ma zakończyć się w styczniu 2019 roku. W podanej pracy skupiono się m.in. na tym czym w ogóle jest Bazylea III. Związane to było z tym, że praca ta może wejść w posiadanie eksperta, który doskonale orientuje się w ogólnych realiach i nie będzie potrzeby przedstawiania głównych założeń regulacji. Natomiast może się zdarzyć, ze praca wpadnie w ręce osoby która nawet nigdy nie słyszała czym są regulacje Komitetu Bazylejskiego, dlatego warto jest przybliżyć je w celu lepszego zrozumienia reakcji banków czy regulatorów opisanych w dalszej części pracy.

POBIERZ TEKST


Michał Uszyński