POLITYKA PRYWATNOŚCI

......Tematem opracowania jest technologia blockchain oraz sposoby potencjalnego zastosowania w różnych dziedzinach, w tym bankowości. Dodatkowo biorąc pod uwagę nowatorstwo i złożoność tematyki przedstawiono zagadnienia stosowanych technologii informatycznych i kryptograficznych. Jednocześnie uwzględniając duży rozgłos w świecie finansów poruszone zostały kwestie dotyczące bezpieczeństwa, problemów i jakie są ograniczenia implementacji blockchain....

...... Szczególną uwagę zwrócono na szanse i ograniczenia technologii. Przedstawiono korzyści wykorzystywania blockchain w sektorze bankowym, takie jak zmniejszenie kosztów, zabezpieczenie przed ryzykiem, zwiększenie szybkości transakcji i wysoka wartość innowacji. Jednocześnie pokazane zostały ograniczenia technologii i błędne koncepcje, przeanalizowano problemy i obszary, w których tradycyjne systemy są niezbędne....

 

POBIERZ TEKST


Eduard Vaskovskyi